kallelse till årsmötet!

Styrelsen hälsar alla medlemmar hjärtligt välkomna till årsmötet.

Måndag 26 februari 2018 kl.19:00 i klubbhuset på Näset

  • Årsmötesförhandlingar med bl.a. val av styrelse mm.
  • Valberedning för närvarande är Per Quick och Lars-Erik Myhrman och från styrelsen utsedd representant.
  • Efter årsmötet bjuder vi på något att äta

Med denna inbjudan bifogas information om medlemsavgift och kanotplatshyra för 2018. Betalas till klubbens pg 337166-3 senast 2017-03-31.

För att hålla vårt medlemsregister uppdaterat ber vi alla medlemmar maila uppgifterna till Bofors Kanotklubb på styrelsen@boforskanotklubb.se

Styrelsen hälsar alla medlemmar hjärtligt välkomna till årsmötet.