Nu lägger vi upp på hemsidan om årsmötet att de som vill få dokumenten till årsmötet ska skicka ett mail till Tobbe Wikström.

 

Alla medlemmar i Bofors kanotklubb har möjlighet att ta del av dokumenten som kommer att finnas tillgängliga inför Bofors kanotklubbs årsmöte 26 Februari klockan 19. Är du medlem som vill nu ta del av verksamhetsberättelse,verksamhetsplan, budget för 2018 och dagordning med valberedningens förslag på namn skickar ett mail till torbjorn.wikstrom@boforskanotklubb.se