nu går det att få styrelsemötesprotokollet hemskickat på din epostadress

Hur ska du ansöka?

Du skickar ett mail till styrelsen@boforskanotklubb.se och specificerar vilken månad du vill få mötesprotokoll från.