Vad kostar det att gå med som medlem i BKK?

Medlemsavgifter för 2016 är:

  • enskild medlem: 300 kronor / år.
  • Familj: 500 kronor / år

Hyra av kanotplats (för att hyra kanotplats måste du vara medlem i Bofors Kanotklubb)

  • K1 (inkl. skärgårdskajak): 250 kronor / år
  • K2: 400 kronor / år
  • Canadensare: 400 kronor / år

 

Hur gör man?

Fyll i ditt namn under “Bli medlem”

Avgifterna betalas till postgironr 33 71 66-3.

Vid betalning önskar vi att du uppger ditt namn och personmummer, tack.