Friluftsfrämjandet paddling

texter och bilder om motionspaddling – Friluftsfrämjandet Karlskoga