Tillträde till klubblokaler

 

Tillträde till Bofors Kanotklubb

 

För att få tillträde och delta i Bofors kanotklubbs träningar ska man vara betalande årsmedlem under kalenderåret i klubben efter de avgifter som beslutas på årsmöte eller styrelsemöte.

När jag som medlem får tillträde till klubbhus och/eller kanothall är jag medveten om att JAG ansvarar för ordning, reda, låsning, larmning och att inte ge andra icke medlemmar tillträde till lokal och utrustning.

Mitt åtagande gentemot Bofors Kanotklubb är att när något går sönder eller att jag upptäcker att något är trasigt eller behöver åtgärdas så rapporteras det till styrelsemedlem eller utsedd ansvarig i klubben alternativt till styrelsen@boforskanotklubb.se vid vårdslöst eller avsiktlig förstörelse kan jag bli ersättningsskyldig. Jag håller mig informera via information på hemsidan www.boforskanotklubb.se då t.ex. lokal kan vara bokad och inte tillträdet finns. Jag skall vara delaktig på någon av de arbets eller städdagar som klubben ordnar.

I rätten att träna ingår skyldigheten att ta reda efter sig!

Jag har tagit del av informationen och ifall den inte efterföljs så kan mitt tillträde tas bort.

 

 

 

Datum: _________________________________________________

 

Namnteckning: ___________________________________________

 

Namn förtydligande: _____________________________________

 

Adress: __________________________________________________

 

Anträffbar via: ____________________________________________

 

 

□                       Köp av programmerad bricka 200kr/st.

□                       Programmering av egen bricka 100kr/gång.